Ποταμός που πηγάζει από το Δίδυμον όρος, έχει μήκος 300 χλμ. και χύνεται στον κόλπο

της Σμύρνης. 

Διαρρέει τον Νομό Μαγνησίας από Ανατολικά προς τα Δυτικά και ένας από τους παραποτάμους του είναι ο ιστορικός και χρυσοφόρος Πακτωλός.

Η κοιλάδα του Έρμου ποταμού είναι πλουσιότατη και ευφορότατη ενώ αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο εμπορικών και στρατιωτικών οδών.

Συνδέει το εσωτερικό της Μ. Ασίας με την Σμύρνη και το λιμάνι της και αντίστροφα.

   Οι όχθες του Έρμου αποτελούσαν αγαπημένο περίπατο των Μαγνησαλίδων. Πολλές είναι οι μαρτυρίες γι’ αυτούς που κοσκίνιζαν την άμμο στις όχθες του προκειμένου να βρουν ψήγματα χρυσού.

Advertisements